Aké typy DNS záznamov existujú?

 

Systém DNS záznamov slúži na internete a na počítačových sieťach na prekladanie doménových názvov na IP adresy a zabezpečuje tak zjednodušenie komunikácie a pohybu na internete. Často je prirovnávaný k telefónnemu zoznamu, keď priraďuje internetovým adresám vo forme napr. domena.sk IP adresy, teda číselné označenie umiestnenia danej stránky. Používateľ si tak nemusí pamätať IP adresu stránky, ale iba názov domény, systém DNS sa o navigáciu postará za užívateľa. Je to systém, ktorý ukladá do databázy záznamy o doménových názvoch a páruje ich s IP adresou servera, kde sa konkrétny doménový názov nachádza. Túto funkciu zabezpečujú DNS servery, ktoré obsahujú databázu domén a IP adries s nimi spojených. Internetový prehliadač pri zadaní adresy stránky zistí, na ktorom DNS serveri sa nachádzajú záznamy pre konkrétnu doménu a na DNS serveri zisťuje IP adresy, ktoré sú pre doménu nastavené.
 

DNS záznam domény obsahuje viacero typov záznamov, z ktorých každý má inú funkciu. Najpoužívanejšie sú nasledovné typy záznamov:

 

A záznamy


DNS záznam typu A slúži pre nastavanie konkrétnej IP adresy, z ktorej sa má načítavať obsah pre danú adresu (doménu alebo subdoménu). Pre každú subdoménu je možné nastaviť ľubovoľnú IP adresu podľa potreby. IP adresu je nutné zadať vo formáte IPv4 (napr. 37.9.168.19). Pre IP adresu v tvare IPv6 použite AAAA záznam.
Príklad: doména mojadomena.sk má pomocou A záznamu priradenú IP adresu 37.9.168.19. To znamená, že po zadaní adresy mojadomena.sk sa v prehliadači zobrazí obsah zo servera so zadanou IP. Subdoména mail.mojadomena.sk má pomocou A záznamu priradenú IP adresu 37.9.175.21. To znamená, že po zadaní adresy mail.mojadomena.sk sa v prehliadači zobrazí obsah zo servera so zadanou IP, v tomto prípade služba pre prácu s mailami {in_company}.

 

MX záznamy


DNS záznam typu MX slúži pre určenie serveru, ktorý má spracovávať e-maily pre Vašu doménu. MX záznamov pre jednu doménu môžete zadať hneď niekoľko a e-maily budú smerované podľa priority týchto záznamov. Ak záznam s najmenším číslom(=najvyššia priority) smeruje na nefunkčný server, e-maily budú nasmerované na ďalší v poradí. Hodnota MX záznamu sa zadáva v textovej podobe (mailin1.mojadomena.sk) nie ako IP adresa.
Príklad: Pre doménu mojadomena.sk máte vytvorený MX záznam s hodnotou “ASPMX.L.GOOGLE.COM” . V tom prípade budú všetky e-mail zaslané na ______@mojadomena.sk smerované na poštový server spoločnosti google, ktorý ich ďalej spracuje.

 

NS záznamy


Toto nastavenie Vám umožňuje určiť adresu, kde sú umiestnené DNS záznamy Vašej domény. Zmena sa vykonáva u národného registrátora danej domény, ktorý vďaka tomu vie, kam nasmerovať všetky prichádzajúce dopyty na danú adresu.
Príklad: Vaša doména mojadomena.sk nemá u národného registrátora (SK-NIC) nastavené NS záznamy. Takto sa všetky dopyty po zadaní mojadomena.sk zastavia u SK-NIC a nedôjde k ich spracovaniu. Ak však nastavíte NS záznamy na ns1.websupport.sk, ns2.websupport.sk, ns3.websupport.sk, tak všetky dopyty prídu WebSupportu, kde už podľa DNS nastavení zobrazíme správny obsah.

 

CNAME záznamy


DNS záznam typu CNAME slúži na prevziatie DNS nastavní vzorovej domény. Tieto prevzaté nastavenia sú nadradené vlastným A aj MX záznamami domény. V praxi to znamená, že prehliadač najprv skontroluje nastavenie CNAME záznamu a až keď zistí, že neexistuje, postupuje podľa MX alebo A záznamov.
Príklad: pre doménu mojadomena.sk máte vytvorený CNAME záznam s hodnotou inadomena.sk. V praxi to znamená, že e-maily pre ______@mojadomena.sk budú smerované na poštový server, ktorý je nastavený v MX zázname domény inadomena.sk

 

AAAA záznamy


DNS záznamy typu AAAA sú alternatívou k A záznamom. Používajú sa v prípade, že adresa servera, z ktorého chcete obsah načítavať je v IPv6 formáte.
Príklad: Chcete nasmerovať subdoménu blog.mojadomena.sk na server s adresou 2A03: 2880: 2110: df07: face: b00c: 0: 1 (IPv6 facebook). Ako vidíte, nejde o bežnú IP vo formáte IPv4, ktoré používate v A záznamoch. Je to IPv6 adresa a tú môžete jednoducho použiť v AAAA zázname.

 

TXT záznamy


DNS záznamy typy TXT slúžia na pridanie textových informácií do DNS záznamov domény. To sa často využíva pre overenie domény alebo doplnkové informácie potrebné k prepojeniu s domény s externými službami.
Príklad: chcete použiť doménu v službe Google Apps. Po registrácii služby, budete vyzvaný k overeniu vlastníctva domény. Jednou z možností je aj pridanie špecifického textu do DNS záznamov domény. To dokážete práve pridaním nového TXT záznamu.

 

SRV záznamy


DNS záznam typu SRV slúži na určenie adresy serverov pre špecifikcké služby. Špecialitou SRV záznamov je, že umožňujú rozloženie záťaže na viacero adries na základe váhy a priority.
Príklad: ak sa v rámci služby Google Apps prepojenej s Vašou doménou rozhodnete používať chat, budete vyzvaný pridať do DNS záznamov domény niečo ako “_xmpp-client._tcp.mojadomen.sk 1800 SRV 5 0 5222 talk.l.google.com”. Presne na to vám poslúži SRV záznam.