Import databáz väčších ako 96 MB

 

Pokiaľ potrebujete importovať databázu, ktorej veľkosť presahuje 96 MB, v rozhraní phpMyAdmin narazíte na limit stanovený maximálnou veľkosťou uploadovaného súboru (návod na import menších DB nájdete tu). V tomto článku si ukážeme ako prekonať spomínané obmedzenie, či už pre používateľov operačných systémov Windows alebo Linux.

 

Windows


Budete potrebovať MySQL klienta, v ktorom nastavíte pripojenie k databázovému serveru a vykonáte samotný import. Pre jednoduché úlohy úplne postačí freeware program HeidiSQL, ktorého aktuálnu verziu môžete získať tu

 

Po úspešnej inštalácii je potrebné nastaviť spojenie s databázovým serverom

 

  • Všetky potrebné údaje nájdete vo Webadmine v sekcii Databázy, pre konkrétny hosting. 
  • V našom príklade sa pripojíme ku databáze s názvom velka_db a používateľom velka_db_user, ktorá je verzie MariaDB 5.5 (a teda použijeme port 3310). 
  • Po spustení HeidiSQL kliknite na New  Session in root folder, zadajte údaje pre pripojenie k DB a zvoľteOpen:

 

 

V otvorenom okne vidíte databázu a jej tabuľky, ak nejaké existujú:

 

 

  • Stlačte File  Load SQL File alebo klávesovú skratku Ctrl + O a vyberte SQL súbor ktorý chcete importovať. 
  • V okne ktoré sa zobrazí po zvolení súboru kliknite na Run file(s) directly a sledujte ako prebieha import na naše servery:

 

 

Debian/Ubuntu Linux


V prípade Linuxu je možné spustiť spomínaný HeidiSQL v prostredí Wine a postupovať podľa vyššie uvedených krokov. Efektívnejšie (a efektnejšie :) je však použiť konzolového klienta priamo od MySQL, ktorého po spustení terminálu nainštalujete príkazom:

sudo apt-get install mysql-client-5.5

 

Syntax pre import je nasledovná:

mysql -h adresa.db.servera -P port -p -u pouzivatel_db nazov_db < /cesta/ku/sql/suboru.sql

 

V našom príklade by sme teda použili príkaz:

mysql -h mariadb55.websupport.sk -P 3310 -p -u velka_db_user velka_db < dbzaloha.sql

 

Po zadaní hesla ku databáze sa začne import a akékoľvek chyby budú vypísané do konzoly. Po jeho dokončení môžete skontrolovať obsah databázy buď cez konzolového klienta alebo pomocou phpMyAdmina.