Ako postupovať v prípade nefunkčného emailu

 

V prípade, že máte problém prihlásiť sa a využívať Vašu emailovú schránku, ktorú ste si vytvorili pod hostingom je potrebné preveriť skutočnosti, ktoré majú priamy dosah na nedostupnosť tejto služby. Skôr ako sa obrátite so vzniknutým problémom na našich helpdeskárov, presvedčte sa, či nenájdete odpoveď v tomto článku. Tu sú najčastejšie dôvody nefunkčnosti emailu:

 

1. NEUHRADENIE VYSTAVENEJ PREDFAKTÚRY


Nedostupnosť emailov môže byť spôsobená deaktivovaním hostingovej alebo doménovej služby z dôvodu jej neuhradenia a preto je potrebné sa presvedčiť vo WebAdmine, že máte uhradenú predfaktúru za služby, kde evidujete problém. Tieto informácie sú dostupné v sekcií Faktúry.

 

2. PRIHLASOVANIE ZO ZAHRANIČIA


Ďalším najčastejším problémom s nedostupnosťou je pristupovanie k emailom zo zahraničia. Základné nastavenie emailovej schránky dovoľuje pristupovať k emailom z krajín strednej Európy a niektorých dovolenkových destinácií (Chorvátsko, Taliansko, Turecko, Bulharsko, Grécko, Tunisko). Ak sa nachádzate mimo týchto krajín a neviete sa prihlásiť k emailu, je to práve z dôvodu že nemáte vo WeAdmine povolenú krajinu,kde sa nachádzate. Návod na pridanie zakázanej krajiny alebo úplné vypnutie GeoIP ochrany nájdete v tomto článku.

 

3. PRISTUPOVANIE K EMAILU CEZ STARÚ VERZIU WEBOVÉHO EMAILOVÉHO KLIENTA


Overiť si dostupnosť emailovej schránky odporúčame na najnovšej verzii Roundcube, dostupnej na adrese https://posta.websupport.sk

V prípade, že je prihlásenie funkčné cez túto adresu, problém bude pravdepodobne v emailovom klientovi. Na preverenie správností nastavenia emailového klienta môžete využiť náš automatický konfigurátor emailov.
 

Prípadne môžete postupovať na základe druhu a verzie Vášho emailového klienta podľa návodov v sekcií Nastavenie emailových klientov.

 

4. PREKROČENIE OCHRANNÉHO LIMITU NA POČET ODOSLANÝCH MAILOV


Základné nastavenie dovoľuje jednej e-mailovej schránke odoslať 300 e-mailov za hodinu a celej doméne 2000 e-mailov za hodinu. o prekročení limitu nebude možné najbližších 60 minút odoslať ďalšie e-maily. Správy odoslané počas zablokovania nebudu doručené a bude ich nutné odoslať znova po uplynutí 60 minút. Je preto potrebné počkať 60 minút a odosielanie emailov bude opäť funčné.

 

Ak napriek prevereniu všetkých skutočností uvedených vyššie nebude Váš email funkčný, obráťte sa na náš Helpdesk, radi Vám pomôžeme vyriešiť Váš problém s nedostupnosťou.