Zmena jazyka

Prostredie Vlastnej webstránky zatiaľ podporuje dva jazyky: Angličtinu a slovenčinu. Predvoleným jazykom je vždy slovenčina, ale je možné ju kedykoľvek zmeniť.

 

  1. Z Vášho konta v admin.websupport.sk si otvorte editor stránky.


     
  2. Po otvorení editora zadajte adresu https://account.vlastnawebstranka.websupport.sk​/profile


     
  3. Tu si vyberte želaný jazyk a voľbu uložte.


     
  4. Pokračujte návratom do editora. Zmena sa prejaví ihneď v jazyku editora aj v jazyku stránky.


Žiaľ nie je možné mať editor stránky v jednom jazyku a stránku v inom. Nezabudnite zmeniť texty, ktoré ste už na stránku pridali.