Header (Hlavička stránky)

Header sa nastavuje primárne cez skrytý obsah. Zobrazíte si tie možnosti, ktoré v hlavičke chcete mať dostupné. Následne už prejdete do samotného editora a kliknete nastavenia napríklad pri názve spoločnosti, kde vykonáte zmenu. Na rovnakom princípe pracujú aj iné časti stránky. Header zvyčajne obsahuje možnosť na pridanie loga a názvu spoločnosti.


Footer

Rovnako ako aj header, funkcionality do pätičky stránky pridávame rovnako cez skrytý obsah. Cez skrytý obsah vieme pridať buď „content“ alebo „profil“. Content slúži na vloženie vlastného textu a profil na využitie dostupných funkcií.

To, čo sa má zobraziť v profile sa nastavuje priamo cez Widget cez nastavenia. Na výber je veľa možností:

Napríklad možnosť emailový kontakt má v sebe zabudovanú funkciu, kde ak klient klikne na email, otvorí sa mu poštový klient a môže vám rovno písať. Obdobne pracuje aj tlačidlo/widget „telefonický kontakt“ cez mobilné zobrazenie stránky – po kliknutí systém „vytočí“ číslo v mobile.