Čo je to openstack?

 

Openstack je open-source (voľný) softvér pre možnosti vlastného cloudu. Openstack zastrešuje Openstack foundation, za ktorou stojí veľmi silná komunita tisícov developerov a členov. 

 

Openstack bol pôvodne spoločný projekt americkej IT spoločnosti Rackspace a NASA, ale postupne sa v ňom začala angažovať asi stovka ďalších hráčov. Openstack je označovaný ako Linux vo svete Cloudu. 

 

OpenStack predstavuje virtualizačnú platformu, ktorá je vysoko bezpečnáspoľahlivározšíriteľná a veľmi flexibilná. OpenStack poskytuje kvalitné API pre ďalšiu integráciu.

 

Projekt umožňuje správu (štart, stop) virtuálnych inštancií, ukladanie dát (SQL, neštruktorované dáta) a samotných obrazov.

 

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: