Nastavenia php na virtuálnom serveri

 

V krátkom návode si povieme ako vykonať nastavenia PHP na Vašom virtuálnom serveri. Pokiaľ potrebujete zmeniť memory_limit , open_basedir , safe_mode a ďalšie nastavenia môžete ich meniť úpravou súboru:

 

/etc/php5/apache2/php.ini

 

Pokiaľ meníte nastavenia pre príkazový riadok použite:

 

/etc/php5/cli/php.ini

Podpriečinok conf.d obsahuje konfiguračné súbory pre jednotlivé moduly.

 

Ak ste, napríklad inštalovali APC cez balik php-apc, môžete jeho parametre nastaviť v:

 

/etc/php5/conf.d/apc.ini

 

pokiaľ špecificky pre Apache2, tak v:

 

/etc/php5/apache2/conf.d/apc.ini

 

Aby sa nová konfigurácia načítala, je potrebné zavolať:

 

apache2ctl graceful

 

Tip: Pred reloadom Apache2  je dobrým zvykom vždy zavolať test konfigurácie cez apache2ctl -t  .