Subadmin


Je limitovaný užívateľ, bez možnosti kúpy služieb. Vy môžete spravovať jeho služby, určovať mu práva na správu a kupovať mu služby. Tento typ užívateľa vytvárate najmä ak si služby spravujete prevažne samostatne a máte záujem časť kompetencií delegovať na tretiu osobu. V tomto prípade si rodičovský účet ponecháva nad subadminom kontrolu, účet je možne priebežne upravovať vrátane možnosti vymazania účtu. Pod subadministrátorský účet nie je možné presúvať ani objednávať žiadne služby.

 

Vytvorenie subadmina


1. Pre vytvorenie subadmina je potrebné sa prihlásiť do Webadmina.

2. V hornom menu kliknite na Nastavenia ->Používatelia.

3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť subadmina.

 

4. Vyplňte príslušný formulár. Pri vytváraní subadmina okrem prihlasovacích údajov nastavujete aj oprávnenia služieb, ktoré by pre váš mal subadmin spravovať.

  • vyberte službu ktorú chcete delegovať
  • kliknite na zelené tlačidlo pridať
  • zaškrtnite tie oblasti správy, ktoré chcete delegovať
  • opakujte kroky 1-3 pre udelenie oprávnení na správu viacerých služieb vytváranému subadminovi

 

 

Zmazanie subadmina


V prípade záujmu o zmazanie subadmina stačí ísť do Zoznamu užívateľov a zvoliť možnosť Odstrániť

 

Osamostatnenie subadmina


V prípade záujmu o zmenu subadminského konta na plnohodnotného užívateľa je možné zmenu vykonať jednoduchou cestou: