Úprava konfiguračného súboru na virtuálnom serveri

 

EDITOR NANO


Možnosť upraviť konfiguráciu software na serveri je nespornou výhodou VPS. 

Najpriamejšou cestou ako nastavenia zmenit je úprava konfiguračného súboru priamo na serveri .

Využijete ju napríklad, keď hosting potrebuje navýšit limit pamäte pre PHP , povoliť externý prístup k databáze alebo navýšit hodnotu MaxClients

 

Na serveroch je pre rýchle úpravy štandardne inštalovaný editor nano.  Vyznačuje sa jednoduchou obsluhou a teda je vhodný aj pre začiatočníkov.  Spustiť ho môžeme pomocou:

 

nano /cesta/k/suboru 

 

V dolnej časti je zobrazená nápoveda so zoznamom príkazov a ich skratiek. Kláves CTRL je označený znakom  ^  kvôli šetreniu miesta na obrazovke. Ctrl + O teda súbor uloží , CTRL+X editor ukončí   .

 

 

Úprava súboru prebieha takisto ako v bežných textových editoroch, po súbore sa pohybujete kurzorom ovládaným šípkami, pre mazanie slúži kláves Delete alebo Backspace . Pri rozsiahlejších súboroch je užitočná funkcia hľadania, spustíte ju skratkou CTRL + W . 

 

ČASTO UPRAVOVANÉ SÚBORY


Pripravili sme krátky zoznam často upravovaných súborov aj s ich popisom a využitím. Štandardne je pre konfiguračné súbory používa priečinok /etc/ , väčsinu konfigurácie servera nájdete práve v ňom . 

 

/etc/php5/apache2/php.ini - hlavný konfiguračný súbor php pre web, obsahuje napríklad hodnoty memory_limit, upload_max_filesize 

/etc/apache2/apache2.conf  - riadi správanie apache2 webservera, napríklad hodnotu MaxClients

/etc/apache2/sites-enabled/   - v tomto priečinku sú umiestnené konfiguračné súbory Apache2 pre jednotlivé hostingy 

/etc/mysql/my.cnf - tu sú všetky nastavenia pre databázový server, zapnete si cez neho napríklad externý prístup k databázam na serveri.