Aktivácia Let´s Encrypt certifikátu

Let's Encrypt certifikáty sú základné, bezplatné SSL certifikáty, určené na jednoduché zabezpečenie webu a jeho prevádzku na HTTPS adrese. SSL certifikáty Let's Encrypt je možné vytvárať, inštalovať priamo cez webové rozhranie Webadminu. Dostupné sú pre všetky naše zdieľané hostingy.

Proces inštalácie


 

  1. V zozname služieb vo Webadmine vyberte požadovanú doménu.
  2. Prejdite na sekciu WEB > SSL certifikáty a kliknite na tlačidlo Pridať/Vytvoriť nový certifikát.
  3. Vyberte možnosť Nový Let's Encrypt certifikát a do riadku Certifikát použiť pre adresy zadajte doménu/subdoménu, pre ktorú chcete certifikát vytvoriť a kliknite na tlačítko Pridať. Ak chcete vytvorit certifikát pre viac domén, subdomén stačí po pridaní zadať ďalšiu subdoménu a opäť kliknúť na tlačítko Pridať.
  4. Po pridaní domény/subdomén pre ktoré chcete certifikát vytvoriť, kliknite na tlačítko Vytvoriť.  
  5. SSL certifikát býva zvyčajne aktívny do 15 minút od inštalácie

Všetky certifikáty pre doménu nájdete v zozname SSL certifikátov. 

 

Podmienky fungovania Let's Encrypt

  • Úspešné vydanie a predĺženie certifikátu vyžaduje našich serveroch hosting pre zadanú adresu a A záznam tej adresy musí smerovať na naše servery.
  • Certifikáty sú platné vždy 90 dní od vydania a predlžujú sa automaticky.
  • Jeden certifikát môže byť vydaný až pre 100 subdomén, ale musia byť zadané pri vytváraní nového certifikátu. Nie je možné ich neskôr doplniť.
  • Pre jednu doménu môže byť vydaných maximálne 5 certifikátov za týždeň.
  • Certifikát môže byť použitý len pre adresy, pre ktoré bol vydaný.

 

Presmerovanie na https

Na to, aby sa Vám stránka načítavala s šifrovaným HTTPS protokolom, je nevyhnuté vytvoriť presmerovanie z HTTP na HTTPS. Pre vytvorenie presmerovania postupujte podľa nasledovného návodu