Vytvorenie nového databázového užívateľa

Na vytváranie databázových užívateľov slúži administračné rozhranie WebAdmin.

Postup na vytvorenie užívateľa


1. Prihláste sa do Webadmina

2. V sekcii Služby vyhľadajte Vašu doménu a kliknite na ňu.

3. Kliknite na Spravovať Databázy

4. V ľavom menu choďte do záložky Databázy/Zoznam/Správa a tu si vyberte možnosť Používatelia

5. V pravom hornom rohu kliknite na Vytvoriť nového užívateľa

6. Vyplňte prihlasovacie údaje a zvolíte aké práve chcete dať novému užívateľovi, či všetky alebo iba vybrané