Vytvorenie nového databázového užívateľa

Na vytváranie databázových užívateľov slúži administračné rozhranie WebAdmin.

Postup na vytvorenie užívateľa


1. Prihláste sa do Webadmina

2. V sekcii Služby vyhľadajte Vašu doménu a kliknite na ňu.

3. V ľavom menu choďte do záložky Databázy/Zoznam/Správa a tu si vyberte možnosť Používatelia

4. V pravom hornom rohu kliknite na Vytvoriť nového užívateľa

5. Vyplňte prihlasovacie údaje a zvolíte aké práve chcete dať novému užívateľovi, či všetky alebo iba vybrané