CNAME záznamy

 

CNAME je skratka pre Canonical Name record a spôsobuje, že jeden názov domény je aliasom pre iný. Takáto doména má platné všetky subdomény a DNS záznamy originálu. V DNS zázname je nadradený nad A záznamami a MX záznamami, teda prehliadač najskôr prečíta CNAME záznam, a keď žiadny CNAME záznam neexistuje, dopytuje sa na konkrétnu IP adresu v A záznamoch.

 

Nastavenie je dostupné priamo vo Webadmin rozhraní.. Postup je nasledovný:

 

1. Prihláste sa na stránke admin.websupport.sk.

2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu.

3. V karte DNS nastavenia kliknite na Prejdite na všetky DNS nastavenia.

4. Prekliknite sa na zalozku CNAME.

 

 

5. Pre vytvorenie noveho záznamu stačí kliknúť na tlačidlo Vytvoriť nový záznam.

 

 

6.  Do prveho riadku (1. Pre adresu) zadajte subdoménu, ktorú chcete pomocou CNAME záznamu presmerovať, do druhého riadku (2. Hodnota) sa zadava ciel presmerovania. Hodnota TTL (3.) určuje, ako dlho si môžu servery poskytovatelov internetu zapamätať dané nastavenie. čas je uvedený v sekundách.