Migrácia zo zdieľaného hostingu na virtuálny server


Ak plánujete migráciu vašich webových stránok zo zdieľaného hostingu na virtuálny server (VPS), postačí vám základná znalosť práce s Webadminom, FTP a SSH konzolou. Celý potrebný návod uvádzame v nasledovných krokoch.Návod je vytvorený za predpokladu objednaného Server Managera.

 

 

KROK 1. ZÁLOHA DÁT Z HOSTINGU


 

A. Záloha webu : pripojiť sa na FTP a nakopírovať súbory a priečinky na lokálny počítač

B. Záloha databáz : Webadmin -> Databázy -> stiahnuť SQL dump

C. Záloha mailových : schránok cez vášho poštového klienta

D. Záloha DNS : Webadmin -> DNS -> Export

E. Záloha Cron : zapísanie si Cron jobov. (najmä čas a adresa)

 

TIP: ak máte MX záznamy nastavené na google apps je potrebné po migrácií v sekcií Webadmin -> DNS -> MX záznam ich znova spustiť.

 

 

KROK 2. VYMAZANIE HOSTINGU


 

Službu dáme vo webadminovi deaktivovať. Najlepším riešením je napísať na helpdesk, ktorý Vám službu kompletne premaže a tým sa vyhnete prípadným komplikáciam v ďaľšom priebehu migrácie.

 

 

KROK 3. VYTVORENIE HOSTINGU NA VIRTUÁLNOM SERVERI (VPS)


 

Na vytvorenie hostingu na virtuálnom serveri využívame Server manager. Je dobré si ho objednať spolu s virtuálnym serverom. Ponúkne Vám komfort podobný hostingu, pomôže pri vytváraní svojich vlastných hostingov. Ide o plnohodnotnú správu servera.

 

VYTVORENIE HOSTINGU


 

1. WebAdmin -> Správa virtual serverov -> Vytvoriť hosting na virtual server

 

2. Zadáme meno domény, určíme parametre, kvóty -> Vytvoriť

 

3. Hosting sa vytvorí a je aktívny zo Server manager rozhrania.

 

Tip: môže sa vyskytnúť ojedinelý problém s informáciou že hosting už existuje. V tom prípade je najlepšie počkať pár sekúnd a operáciu skúsiť znova. Ak to nepomôže stačí kontaktovať helpdesk, ktorý celú situáciu vyrieši.

 

 

KROK 4. ULOŽENIE DÁT NA VIRTUÁLNY SERVER (VPS)


 

Hosting na virtuálnom serveri máme vytvorený a ideme uložiť zálohované súbory a databázy.

 

4.1 DATABÁZY

 

1. Správa virtual serverov -> zoznam domén -> vybrať vašu doménu

2. Databázy -> Pridať (vytvoríme databázu)

 

(ideálne je použiť rovnaké meno databázy, užívateľa a heslo ako ste mali pri hostingu, odpadne Vám dodatočné nastavovanie v rámci CMS systému, alebo kódu.)

 

3. Webadmin -> Databázy -> vstúpime do phpmyadmin

http://IP_ADRESA_VASHO_SERVERA/phpmyadmin/

 

4. Phpmyadmin -> Import databázy

 

 

5. Vyberiem zálohovanú databázu z počítača a stlačím "GO"

 

 

TIP 1: Na výber sú MySQL 5.5 alebo Postgresql 9.0 databázy.

 

TIP 2: Keď import zlyhá je najlepšie riešenie nahrať databázu na hosting na virtuálny server a v tom prípade Helpdesk veľmi jednoducho pomôže s nahraním databázy.

 

TIP 3: Ak má stiahnutý SQL Dump viac ako 2MB požiadajte help-desk o zvýšenie možnosti upload-u. Sami si hodnotu môžete zvýšiť cez konzolu:

 

Otvorenie súboru: 

 

nano /etc/php5/apache2/php.ini

Edit: upload_max_filesize

       post_max_size

 

Reštart web servera: /etc/init.d/apache2 graceful

 

4.2 FTP UPLOAD

 

1. Pred prvým prihlásením na FTP je potrebné si zmeniť v Server Manager heslo.

(sekcia v server manager -> FTP -> zmeniť údaje -> heslo -> nastaviť nové heslo)

 

2. Prihlásenie cez FTP k vašej doméne.

 

3. nahratie FTP dát pod doménu

 

TIP: priestor pre web sa v root-e nachádza pod /data/web/meno-vasej-domeny

 

FTP upload cez SSH

 

SSH upload, pri Linuxe použijeme vstavaný shell terminál, pri Windows Putty

 

1. prihlásenie do rootu servera

root@menovashoservera:~# cd /data/web/domena.sk

 

2. vylistujeme si obsah adresára

 

root@menovashoservera:/data/web/meno-vasej-domenz.sk# ls

logs  sub  web

 

cd web

 

 

KROK 5. TEST VAŠEJ WEB STRÁNKY


 

V tejto fáze migrácie by mali byť vaše údaje z databázy a z FTP uložené na virtuálnom servery. Virtuálny server narozdieľ od zdieľaného hostingu si vyžaduje určité finálne doľadenie, ktoré sa realizuje cez Putty pri Windowse a cez konzolu pri inom operačnom systéme.

 

 

KROK 6. FINÁLNE DOKONČENIE


 

A. FILE PERMISSION

je nastavený na root, je potrebné ho zmeniť

 

SSH:

chown -R pouzivatel:skupina priecinok1 priecinok2 ...

 

Riešenie:

root@menovashoservera:/data/web/meno-vasej-domeny.sk# ls -ld

drwx------ 5 meno-vasej-domeny.sk 94974 37

 

B. .HTACCESS ZHADZUJE WEB. REWRITE ENGINE NIE JE ZAPNUTÝ:

 

Zapneme na VPS serveri mod_rewrite nasledovnými príkazmi

 

Run:

a2enmod rewrite apt-get install php5-curl

a potom server reštartujeme:

service apache2 restart

 

C. INTERNAL SERVER ERROR - PROBLÉM V .HTACCESS

 

(expire_headers, direktívy, ktoré začínajú na expire a headers je potrebné nahradiť, prípadne vymazať)

 

Váš web by mal byť v tejto chvíli úspešne premigrovaný a spustený na výkonný virtuálny server.

 

  

 

Náš Blog Často kladené otázky