Presun služby na iného užívateľa

 

Zmena vlastníka služby umožňuje užívateľovi kompletne previesť objednanú službu na iného užívateľa. Presunom stráca pôvodný majiteľ nad službou akúkoľvek kontrolu, z toho dôvodu je potrebné tento krok vopred zvážiť. Pokiaľ presúvate službu za účelom sprístupnenia jej administrácie Vášmu programátorovi či správcovi, odporúčame na tento účel vytvoriť subadministrátorský účet alebo udeliť potrebné oprávnenia existujúcemu užívateľovi.

 

Postup


1. Prihláste sa do Webadmina.

2. Prejdite do sekcie Služby.

3. Zvolte možnosť Zmeniť vlastníka služby.

 

 

4.  Vo formulári vyberte službu, ktorú chcete presunúť na iného užívateľa.

 

 

5.  Zadajte užívateľské meno (login) užívateľa, nového vlastníka služby.

 

 

6.  Kliknite na tlačidlo Odošli požiadavky. V prípade úspešného presunu služby sa Vám zobrazí potvrdzujúca správa, zároveň bude služba pridaná do zoznamu presunutých služieb v ktorom sa bude nachádzať až do jej prijatia cieľovým užívateľom. V tejto fáze presunu je možne v prípade potreby presun zrušiť, napr pokiaľ bol zadaný nesprávny login.

 

 

Upozornenie: Budúci majiteľ danej služby musí  po prihlásení túto zmenu potvrdiť, až následne bude mať plný prístup k danej službe.

 

 

 7.  Presun služieb má svoje obmedzenia:

  • Služby je možné presúvať iba jednotlivo. Služby previazané s inou službou sa v selektore služieb (krok č. 4) nezobrazia.
     
  • Pokiaľ je potrebné presunúť viacero služieb, je potrebné služby osamostatniť. V prípade že to nie je možné alebo žiadúce, kontaktujte prosím náš helpdesk.