Presmerovanie na https:// Prefix po pridaní SSL certifikátu

 

HTTP (anglicky HyperText Transfer Protokol) je laicky povedané spôsob, akým webový prehliadač (ktorý máte teraz pred sebou) komunikuje so vzdialeným počítačom (naším serverom). Táto komunikácia je však otvorená a prenášané informácie môže po ceste medzi Vami a serverom ktokoľvek čítať, vrátane hesiel a ďalších citlivých údajov, ktoré vyplníte vo formulároch. Aby sa takémuto spôsobu "odpočúvania" zabránilo, bol vyvinutý HTTPS (anglicky secured, zabezpečený) protokol, ktorý všetky informácie medzi serverom a Vaším počítačom prenáša v zašifrovanej podobe.

 

Nastavenie https protokolu

Na to aby Vaša stránka používala SSL certifikát po jeho nainštalovaní je potrebné pristupovať na web stránku cez https protokol. Presmerovať web na https je možne rôznymi spôsobmi, jeden z nich je presmerovanie pomocou .htaccess súboru, ktorý je garantovane funkčný vo väčšine prípadov, ktoré sa však môžu a nemusia líšiť od nastavení redakčného systému (CMS). Sú možné nasledovné postupy:


 
Pomocou .htaccess súboru

Bude potrebné vytvorenie súboru htaccess na FTP - návod na vytvorenie a nastavenie tohto typu súboru spolu s ďalšími informáciami nájdete v samostatnom článku [.htaccess]. Kód na pridanie je nasledovný:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !=https
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]

 
Pomocou pluginu v redakčnom systéme (WordPress, Joompla, Prestashop a pod.)

 Pokiaľ používate redakčný systém (CMS), je potrebné zmeniť presmerovanie na https priamo v nastaveniach systému.

var $live_site = 'https://www.domena.tld';

 
Služba Vlastná webstránka

Pridajte na stránku v editore do hlavičky script nižšie. Ako pridať script je spracované v tomto návode.

<script>

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){  if (window.location.protocol != "https:") { window.location = 'https://' + window.location.hostname + window.location.pathname + window.location.hash; } }, false);

</script>