Zmena vlasníka (držiteľa) domény

Overenie a zmena vlastníka (držiteľa) .sk domény

**Určenie vlastníka .sk domény** ------------------------- Overiť vlastníka domény je jednoduchý úkon a overovania je možné spraviť cez stránku spoločnosti SK-NIC, buď priamo na https://sk-nic.sk (https://sk-nic.sk) kde nájdete formátovaný výstup, alebo druhá možnosť na https://whois.sk-nic.sk Výstup z whois nástroja vyzerá nasledovne, držiteľa/vlastníka domény určuje hneď druhý riadok Registrant, s uvedením contactID držiteľa. Domain: websupport.sk Registrant: WEBS-0001 Admin Contact: WE...

Zmena vlastníka zahraničnej domény (.cz, .eu, .com, .net, ...)

Určenie vlastníka zahraničnej domény (.cz, .eu, .com, .net, ... ) ------------------------- Informácie o vlastníkovi zahraničnej domény su dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/) ------------------------- Úprava vlastníka zahraničnej domény (.cz, .eu, .com, .net, ... ) Ak je registrátorom Websupport, môžete postupovať podľa návodu nižšie, v opačnom prípade kontaktuje registrátora vašej domény. Pokiaľ potrebujete tieto údaje zmeniť, pos...

Overenie a zmena vlastníka .pl domény

Určenie vlastníka .pl domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora .pl domén na stránke http://www.dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl (http://www.dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl) ------------------------- Úprava vlastníka .pl domény ------------------------- Ak je registrátorom W...

Overenie a zmena vlastníka .eu domény

Určenie vlastníka .eu domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke registrátora .eu domén - http://eurid.eu/ (http://eurid.eu/) ------------------------- Úprava vlastníka .eu domény ------------------------- Ak je registrátorom Websupport, môžete postupovať podľa návodu nižšie, v opačnom p...

Overenie a zmena vlastníka .de domény

Určenie vlastníka .de domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora .de domén - https://www.denic.de/webwhois-web20/?lang=en (https://www.denic.de/webwhois-web20/?lang=en) ------------------------- ------------------------- Úprava vlastníka .de domény -------...

Overenie a zmena vlastníka .at domény

Určenie vlastníka .at domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora rakúskych domén - https://www.nic.at ------------------------- Úprava vlastníka .at domény ------------------------- Zmeniť vlastníka v prípade potreby je možné kedykoľvek. Pre zmenu skontaktujte p...

Overenie a zmena vlastníka (držiteľa) .hu domén

**Určenie vlastníka .hu domény** Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/. Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora http://www.domain.hu/domain/English/domainsearch/ ** ** **Zmena vlastníka .hu domény** ------------------------- Pri zmene držiteľa domény je potrebné zo strany pôvodného aj nového držiteľa poskytnúť správne vyplnené dokumenty, ...

Majiteľ služby a jeho overovanie

Dôleležitým aspektom administrácie služieb v rámci nášho sytému je porozumenie funkcii administrátorského účtu a princípom overovania klientov ako majiteľov služieb. Vlastnícke práva k službám náležia subjektom ktoré majú s našou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu. Nakoľko zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, ktorej súčasťou je registrácia nových užívateľov, základným prepodkladom je že majiteľ služby(užívateľ) má prístup k administrátorskému účtu nakoľlko objednávku nie je možné dokončiť...

Vlastník .sk domény

Vlastníkom .sk domény je osoba, na ktorú je doména písaná v centrálnych registroch národného registrátora - SK-NIC (//www.websupport.sk/support/403170-SK-NIC), vlastník svoje údaje zadáva prostredníctvom registrátora pri registrácii domény. Práva vlastníka ------------------------- Vlastníkovi domén prislúchajú dve základné práva: - právo doménu predať - právo určiť, kto bude jej registrátor (//www.websupport.sk/support/922021-Registrátor-domény) (a neskôr to kedykoľvek zmeniť) Povi...

SK-NIC HANDLE

SK-NIC handle ------------------------- Je starší názov idenfikátora (ID) držiťeľa národnej .sk domény: SK-NIC (https://www.websupport.sk/support/403170-SK-NIC). Pozostával zo štyroch písmen a štyroch čísel oddelených pomlčkou. SK-NIC handle spoločnosti WebSupport je WEBS-0001. Aktuálne bol nahradený tzv. contactID, ktorý má odlišnú syntax, jeho podobu väčšinou určuje registrátor podľa svojich interných pravidiel. Pôvodné identifikátory boli do nového systému prenesené bez zmeny, contacID sp...

Autorizácia zmeny vlastníka zahraničnej domény

Zmena vlastníka zahraničnej domény ------------------------- Zmenu vlastníka zahraničnej generickej domény (.com, .net, .info, atď...) je možné zmeniť priamo cez webadmin rozhranie, stačí postupovať podľa návodu (https://www.websupport.sk/support/663574-Zmena-vlastn%C3%ADka-zahrani%C4%8Dnej-dom%C3%A9ny-cz-eu-com-net-). Po zadaní zmien bude doručený na e-mail pôvodného aj nového vlastníka autorizačný e-mail, ktorý treba potvrdiť z obidvoch stán. V prípade, že ste menili údaje a nový kontaktný...