Zmena vlasníka (držiteľa) domény

Overenie a zmena vlastníka (držiteľa) .sk domény

Pre zmenu vlastníka .sk domény je v prvom rade nutné, aby ste mali pridelený SK-NIC HANDLE od spoločnosti SK-NIC. **Čo je to SK-NIC HANDLE?** ------------------------- SK-NIC handle je váš idenfikátor (ID) u správcu národnej .sk domény: SK-NIC (https://www.websupport.sk/support/403170-SK-NIC). Pozostáva zo štyroch písmen a štyroch čísel oddelených pomlčkou. SK-NIC handle spoločnosti WebSupport je WEBS-0001. Pre viac informácií ohľadne SK-NIC Handle pozri tu (https://www.websupport.sk/s...

Zmena vlastníka zahraničnej domény (.cz, .eu, .com, .net, ...)

Určenie vlastníka zahraničnej domény (.cz, .eu, .com, .net, ... ) ------------------------- Informácie o vlastníkovi zahraničnej domény su dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/) ------------------------- Úprava vlastníka zahraničnej domény (.cz, .eu, .com, .net, ... ) Ak je registrátorom Websupport, môžete postupovať podľa návodu nižšie, v opačnom prípade kontaktuje registrátora vašej domény. Pokiaľ potrebujete tieto údaje zmeniť, pos...

Overenie a zmena vlastníka .pl domény

Určenie vlastníka .pl domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora .pl domén na stránke http://www.dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl (http://www.dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl) ------------------------- Úprava vlastníka .pl domény ------------------------- Ak je registrátorom W...

Overenie a zmena vlastníka .eu domény

Určenie vlastníka .eu domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke registrátora .eu domén - http://eurid.eu/ (http://eurid.eu/) ------------------------- Úprava vlastníka .eu domény ------------------------- Ak je registrátorom Websupport, môžete postupovať podľa návodu nižšie, v opačnom p...

Overenie a zmena vlastníka .de domény

Určenie vlastníka .de domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora .de domén - https://www.denic.de/webwhois-web20/?lang=en (https://www.denic.de/webwhois-web20/?lang=en) ------------------------- ------------------------- Úprava vlastníka .de domény -------...

Overenie a zmena vlastníka .at domény

Určenie vlastníka .at domény ------------------------- Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/ (http://who.is/). Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora rakúskych domén - https://www.nic.at ------------------------- Úprava vlastníka .at domény ------------------------- Zmeniť vlastníka v prípade potreby je možné kedykoľvek. Pre zmenu skontaktujte p...

Overenie a zmena vlastníka (držiteľa) .hu domén

**Určenie vlastníka .hu domény** Základné informácie o vlastníkovi zahraničnej domény sú dostupné na ktoromkoľvek z tzv. "WHOIS registrov" - napr. http://who.is/. Overovanie vlastníctva odporúčame prezerať priamo na stránke národného registrátora http://www.domain.hu/domain/English/domainsearch/ ** ** **Zmena vlastníka .hu domény** ------------------------- Pri zmene držiteľa domény je potrebné zo strany pôvodného aj nového držiteľa poskytnúť správne vyplnené dokumenty, ...

Majiteľ služby a jeho overovanie

Dôleležitým aspektom administrácie služieb v rámci nášho sytému je porozumenie funkcii administrátorského účtu a princípom overovania klientov ako majiteľov služieb. Vlastnícke práva k službám náležia subjektom ktoré majú s našou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu. Nakoľko zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, ktorej súčasťou je registrácia nových užívateľov, základným prepodkladom je že majiteľ služby(užívateľ) má prístup k administrátorskému účtu nakoľlko objednávku nie je možné dokončiť...

Vlastník .sk domény

Vlastníkom je osoba, na ktorú je doména písaná v centrálnych registroch národného registrátora - SK-NIC (//www.websupport.sk/support/403170-SK-NIC). Aby sa nejaká osoba mohla stať vlastníkom domény, musí počas objednávky uviesť svoj SK-NIC handle (//www.websupport.sk/support/821360-SK-NIC-HANDLE). V opačnom prípade musí webhostingová spoločnosť uviesť svoj vlastný SK-NIC handle. Po právnej stránke sa tak stáva vlastníkom domény a objednávateľ je iba jej užívateľom. Je to bežná prax - väčšina dom...

SK-NIC HANDLE

SK-NIC handle ------------------------- Je váš idenfikátor (ID) u správcu národnej .sk domény: SK-NIC (https://www.websupport.sk/support/403170-SK-NIC). Pozostáva zo štyroch písmen a štyroch čísel oddelených pomlčkou. SK-NIC handle spoločnosti WebSupport je WEBS-0001. SK-NIC handle je nevyhnutný, ak sa chcete stať majiteľom domény. Figuruje v záznamoch každej domény, ktorú vlastníte – podľa toho SK NIC vie, že je vaša. Štatút majiteľa domény vám umožňuje nakladať s vašou doménou podľa vašic...

Autorizácia zmeny vlastníka zahraničnej domény

Zmena vlastníka zahraničnej domény ------------------------- Zmenu vlastníka zahraničnej generickej domény (.com, .net, .info, atď...) je možné zmeniť priamo cez webadmin rozhranie, stačí postupovať podľa návodu (https://www.websupport.sk/support/663574-Zmena-vlastn%C3%ADka-zahrani%C4%8Dnej-dom%C3%A9ny-cz-eu-com-net-). Po zadaní zmien bude doručený na e-mail pôvodného aj nového vlastníka autorizačný e-mail, ktorý treba potvrdiť z obidvoch stán. V prípade, že ste menili údaje a nový kontaktný...