Zmena názvu The hostingu

Pokiaľ máte záujem o zmenu názvu služby The Hosting, môžete tak vykonať priamo v prostredí Webadmina.

 

Zmenu názvu The Hostingu


1. Prihláste sa do WebAdmina.

2. V časti Služby kliknite na hostingovú službu.

3. Vpravo hore môžete vidieť tlačidlo na zmenu názvu

 

 

4. Do poľa Názov vložte nový názov a pokračujte kliknutím na Uložiť.

 

Upozornenie: Zmena názvu hostingu nie je možná ak je k službe neuhradená predfaktúra. V prípade potreby zmeny názvu pred úhradou, kontaktujte helpdesk na adrese helpdesk@websupport.sk