Obnova zo zálohy

 

Pokiaľ z nejakého dôvodu prídete o dáta na Vašej stránke, nie je ešte nič stratené. Raz denne vytvárame zálohu dát na Vašom hostingu. Zálohy FTP a databáz sú dostupné 14 dní a potom sú zmazané. Zálohy emailov držíme IBA po dobu 4 dní.

 

Obnova dát FTP zo zálohy


Tieto zálohy môžete využiť pre obnovenie konkrétneho súboru alebo adresára so všetkými podadresármi a súbormi v ňom. Obnovený súbor/adresár bude presne v rovnakom stave ako bol v čase vytvárania zálohy. Po zadaní bude nová obnova zaradená na spracovanie a vykonaná v najbližších minútach až hodinách v závislosti na vyťažení systému. Stav obnovy môžete sledovať v zozname obnov.

 

Postup obnovy je nasledovný:

1. Pre obnovu záloh FTP sa prihláste do Webadmina.

2. Vo Webadmine si v sekcii Služby nájdite doménu, pre ktorú chcete zálohy obnoviť a vstúpte do jej Administrácie.

3. V administrácii domény si v ľavom menu vyberte sekciu WEB a konkrétne Obnova zo zálohy a kliknite na tlačidlo Zadať novú obnovu.

 

 

4. Následne si viete vybrať, či si prajete obnoviť adresár (napríklad celý adresár web) (1.), alebo len jeden konkrétny súbor (2.). Taktiež je potrebné vybrať dátum, z ktorého si prajete súbor alebo adresár obnoviť (3.).

 

 

5. Ak potrebujete obnoviť súbor, vyberte možnosť súbor (2.), dátum (3.) z ktorého si prajete súbor obnoviť a pomocou tlačídla prechádzať si vyberte súbor, ktorý potrebujete obnoviť. Pre spustenie obnovy stačí kliknúť na Spustiť obnovu.

 

 

5. Ak potrebujete obnoviť adresár, vyberte možnosť adresár (1.) a dátum (3.) z ktorého si prajete súbor obnoviť. Následne je potrebné si vybrať Zdrojový adresár, adresár zo zálohy, ktorý si prajete obnoviť a cieľový adresár, adresár na Vašom FTP do ktorého si prajete zálohu obnoviť. Pre spustenie obnovy stačí kliknúť na Spustiť obnovu.

 

 

Všetky obnovy zo záloh, ktoré ste pod doménou spustili, nájdete v zozname spustených obnov. V zozname viete sledovať aj stav spustených obnov.

 

 

Obnova databáz zo zálohy


Všetky databázy sú zálohované automaticky v 24-hodinovom intervale. Užívatelia ich majú kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom WebAdmina. Zálohy v zozname sú triedené podľa verzie databázy a dátumu. Server archivuje zálohy 14 dní.

 

1. Prihláste sa do WebAdmina.

2. Vyberte doménu, ktorú chcete spravovať.

3. V ľavom menu kliknite na tlačidlo Databázy a následne si zo zoznamu vyberte požadovanú databázu a kliknite na tlačidlo Zálohy.

 

 

Pre obnovenie kliknite na Obnoviť pôvodnú databázu, vedľa zvolenej zálohy.

 

 

 

Obnova emailovej schránky


Emailové schránky zálohujeme každý deň a zálohy držíme podobu 4 dní. Po spustení obnovy sa Vaša požiadavka zaradí na spracovanie a podľa vyťaženia servera ju spracujeme.

 

Samotná obnova môže trvať niekoľko minút no aj hodín, v závislosti od veľkosti schránky, nakoľko sa obnovuje celý jej obsah, všetky správy a aj adresáre.

 

1. Prihláste sa do WebAdmina.

 

 

2. Kliknite na „Administrácia“, ozubené koliesko na riadku domény.

 

 

3. V ľavom menu vyberte položku „E-MAIL“ a následne kliknite na OBNOVIŤ

 

Tu nájdete zoznam obnovení emailových schránok a tiež možnosť „Zadať novú obnovu“(A)

 

 

 

 

Obnova emailových schránok cez Roundcube


Iný spôsob ako obnoviť emailové schránky je priamo cez mailové rozhranie. Tento spôsob odporúčame využiť pokiaľ nemáte prístup do administračného rozhrania WebAdmin.

 

  1. S prihlasovacími údajmi do Vašej schránky sa prihláste do rozhrania mail-backup.websupport.sk.
  2. V ľavom menu sa Vám zobrazujú priečinky EXPUNGED a Trash, kde sa nachádzajú všetky e-maily zmazané za posledné obdobie.
  3. "Stratený" e-mail drag&drop spôsobom presunte späť do priečinka Doručená pošta.

 

 

Celý proces je ilustrovaný aj na nasledujúcom videu: