Roundcube - export a import kontaktov a podpisu

Medzi rôznymi verziami webmail klienta Roundcube (napríklad medzi verziami 0.6.0 - https://mail060.websupport.sk/ a 1.2.0 - https://mail.websupport.sk/) je možné prenášať nastavenia nasledovne:

  1. Prihláste sa do verzie Roundcube, z ktorej si želáte nastavenia exportovať.
  2. Vpravo hore zvoľte adresár a názov adresára, následne kliknite na export: 
  3. Stiahnutý súbor predstavuje Vaše uložené kontakty.
  4. Vpravo hore kliknite na Osobné nastavenia, zvoľte Profily a následne skopírujte podpis (dočasne si ho uložte napríklad do textového dokumentu): 
  5. Odhláste sa, a prihláste sa do verzie Roundcube, do ktorej si želáte nastavenia importovať.
  6. Vpravo hore zvoľte Adresár, a kliknite na Import: 
  7. Následne vložte súbor z Vášho PC, ktorý ste v kroku 2. exportovali: 
  8. Kliknite na Import a počkajte, kým sa adresár nahrá do novej verzie Roundcube.
  9. Kliknite na Nastavenia, Identity a zvoľte Váš aktívny profil. Pokiaľ žiaden profil vo výbere nie je, je potrebné najprv vytvoriť profil kliknutím na + v dolnej časti obrazovky: 
  10. Vložte skopírovaný podpis, a kliknite na tlačidlo uložiť.

V prípade nejasností sa obráťte na náš support. helpdesk@websupport.sk