Zmena balíka

Zmeniť balíček je vždy možné v rámci aktuálnej ponuky smerom hore aj dolu. Ide o jednoduchú zmenu. Stačí ísť do administrácie služby vo Webadmine, kde je možnosť dostupná.

1. Prihláste sa do Webadminu
2. Kliknite v zozname služieb na službu Vlastná webstránka
3. V prehľade môžete vidieť dostupné balíčky a možnosť zmeny4. Označte balíček, ktorý potrebujete
5. Kliknite na "Zmeniť na vyšší (nižší) balíček"

Upozornenie: V prípade navýšenia balíčka sa zmena prejaví až po uhradení predfaktúry, ktorá bola vystavená na alikvótnu čiastku.