Používanie viacerých fakturačných údajov

Časť zákazníkov môže potrebovať fakturovať objednané služby na rôzne subjekty, resp. vystavovať faktúry s rôznymi fakturačnými údajmi. Na tento účel slúžia fakturačné profily.

 

Vytvorenie fakturačného profilu


1. Prihláste sa do WebAdmina.

2. Kliknite na záložku Nastavenia.

3. Kliknite na tlačidlo Fakturačné profily

4. V pravej časti obrazovky kliknite na tlačidlo Pridať.

5. Zadajte nové fakturačné údaje.

6. Dokončite kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 

Následne je možnosť vpravo pridať fakturačný profil.

 

TIP: V rámci nastavení fakturačného profilu je možné definovať aj fakturačné emailové konto. Ide o email, kam bude zasielaná predfaktúra a faktúra pre službu, pre ktorú má byť daný fakturačný profil použitý. 

Faktúry a predfaktúry budú klientom chodiť aj na kontaktný email pod kontom vo Webadmine. 

 

 

V prípade, že služby fakturujeme viacerým subjektom, nezabudnite v Nastaveniach predvoliť pre aké služby sa majú fakturačné profily používať.