Nastavenia

Varovanie o súboroch "cookie"

Ak máte záujem upozorniť návštevníkov Vašej stránky na to, že Vaša stránka využíva súbory cookies, môžete tak vykonať priamo v Editore. Predvolené nastavenie túto varovnú hlášku blokuje. Môžete ju zapnúť v sekcií Spravovať > Varovanie o súboroch "cookie". Z vysúvacieho menu vyberte možnosť "Povolené" a upresnite URL adresu pre zásady ochrany osobných údajov. Hotovo! Varovanie o súboroch cookie je povolené.

Zmena názvu obchodu v hlavnom navigačnom menu

Pre zmenu názvu obchodu v hlavnom navigačnom menu stránky, prípadne pre zmenu jej titulku, názvu zobrazovaného internetovým prehliadačom, stačí postupovať podľa návodu: 1. z Vášho konta v admin.websupport.sk si otvorte editor stránky 2. prejdite sekciu „Stránka“(1), následne na „Obchod“(2) a „Stránka so zoznamom produktov“(3) 3. ďalším krokom je prechod na časť „Nastavenie podstránky“(4) 4. následne je možné zmeniť titulok obchodu „Title in browser“(5), zobrazovaný internetový...

Zmena jazyka

Prostredie Vlastnej webstránky zatiaľ podporuje dva jazyky: Angličtinu a slovenčinu. Predvoleným jazykom je vždy slovenčina, ale je možné ju kedykoľvek zmeniť. - Z Vášho konta v admin.websupport.sk si otvorte editor stránky. - Po otvorení editora zadajte adresu https://account.vlastnawebstranka.websupport.sk​/profile - Tu si vyberte želaný jazyk a voľbu uložte. - Pokračujte návratom do editora. Zmena sa prejaví ihneď v jazyku editora aj v jazyku stránky. Žia...

Presmerovania

Presmerovanie je spôsob akým poslať návštevnikov a indexovacích robotov (ako napr. Google) na inú URL adresu, aká bola zadaná do prehliadača. Krok 1. Kliknite na Spravovať > Presmerovania Krok 2. Vytvorte presmerovanie kliknutím na modré tlačítko Nové Môžete kliknúť buď na New (1) tlačítko alebo na create a redirect (2) odkaz. Doména ktorú máme je testovaciadomena.sk, avšak editor ju už pozná a netreba ju teda zadávať; stačí zadať názov stránky na ktorú sa ma presmerovať. 1. ...

Vytvorenie profilu

Pri prvom vytvorení webovej stránky s editorom, ponúkne možnosť nastaviť informácie o svojom profile. Ak sa rozhodnete, môžete aj neskôr pridať tieto nastavenia podľa návodu nižšie. Nastavenie Profilu a Kontaktných údajov Vám uľahčí umiestnenie svojich informácií tam, kde by mali byť na celej webovej stránke. Možte to nastaviť aj manuálne, avšak opísaný spôsob je rádovo rýchlejší. 1. Krok Kliknite na sekciu SPRAVOVAŤ a vyberte PROFIL. 2. Krok - Informácia o profile 1. V prípade, ž...

Obnova stránky

Pokiaľ chcete spustiť svoj web nanovo, vyberte možnosť zrušenia všetkých úprav (všetok obsah, ktorý bol dotvedy pridaný bude vymazaný). Vyberte Spravovať (1.) v ľavom menu, kliknite na Obnoviť (2. a 3.).