Dedikovaný server - technické detaily

 

POPIS SLUŽBY


Prenájom dedikovaného servera zahrňuje poskytnutie vlastného fyzického servera zákazníkovi, jeho housing v dátovom centre, zabezpečenie konektivity a servis jeho hardvérových komponentov.

 

Inštalácia hardvéru


Servery skladáme na mieru zákazníkom z bežných enterprisových hardvérových komponentov. Servery sú buď štandardné rackové alebo blady. Používame šasi a blady značky SuperMicro s redundantným chladením a napájaním. Do serverov dodávame jeden, alebo dva zákazníkom špecifikované Intel Xeon procesory a rôzne počty a kapacity interných hot-swap SATA, SAS, alebo SSD diskov. Server typicky poskladáme do týždňa a umiestnime ho následne do dátového centra.

 

Hardvérové upgrady


Servery môžeme hardvérovo upgradovať výmenou, alebo doplnením komponentov. Podľa zvoleného typu komponentov upravíme cenu prenájmu a inštaláciu komponentov, ktorá vyžaduje výjazd do dátového centra.

 

Inštalácia OS a softvéru


Operačný systém na prenajatý server si zákazník môže inštalovať sám cez IPMI modul. Manuál k IPMI modulu je TU. Inštaláciu OS ponúkame aj my ako platnenú službu. Vieme inštalovať bežné typy OS Linux aj Windows a taktiež základné, či pokročilé typy softvérovej infraštuktúry, ako sú databázy MySQL, apache, či ngnix servery, poštové, DNS servery a podobne. Vieme pokryť aj zložité inštalácie zamerané na vysoký výkon, alebo vyššiu dostupnosť. Pri inštalácii OS Windows si zákazník buď sám dodá potrebné licencie, alebo mu ich prenajmeme v rámci programu Microsoft Service Provider License Agreement.

 

Housing a prevádzka


Servery sú housované v dátovom centre Perpetuus v Bratislave. Je to DC kategórie Tier III, ktoré spĺňa náročné požiadavky na kontinuálnu prevádzku a disponuje záložnými systémami sieťového a energetického pripojenia, vrátane viacerých diesel-generátorov. V cene prenájmu sú všetky náklady s umiestnením servera v dátovom centre, vrátane poplatkov za elektrickú energiu a chladenie.

 

   NETWORKING


Servery sú pripojené štandardne jedným, za príplatok dvoma, redundantnými spojeniami do gigabitových switchov. Spojenie na Slovensko je riešené vlastným pripojením do SIXu, pripojenie do sveta zabezpečujeme 1Gbit/s linkou cez viacerých providerov. Limit na prenos dát do sveta pre prenajímané servery je 5 TB mesačne, viac je si možné priplatiť. Servery je možné pripojiť aj na úplne vlastnú linku do sveta. Štandardne k serveru dodávame 1 IP adresu, za príplatok aj ďaľšie IP adresy. Servery dodatočne neobmedzujeme na rýchlosť pripojenia.

 

   MONITORING


Používame 24x7 monitorovací systém Zabbix, ktorý pod operačným systémom Linux dohliada na zdravie hardvérových komponentov serverov. V prípade iných OS monitorujeme celkovú dostupnosť servera ping-om zvonka. V prípade výpadku hardvérového komponentu zabezpečujeme výmenu vadného dielu z vlastných skladových zásob, alebo poskytnutím náhradného fyzického, či virtuálneho servera. O zásahu upovedomíme zákazníka. Zákazníci majú tiež možnosť sami nahlásiť zistené problémy nášmu helpdesk tímu.

 

   SPRÁVA


Dedikované servery si zákazníci spravujú buď sami, alebo využívajú našu službu Administrácie serverov. Okrem štandardného sieťového prístupu majú zákazníci možnosť pristupovať na nimi spravované servery aj cez IPMI modul, ktorý im ich umožní na diaľku zapínať, vypínať, či pristupovať na konzolu. Ak server spravuje Websupport, naši admini pokrývajú všetky práce potrebné na udržiavanie stabilného chodu vášho servera v rozsahu do dvoch hodín mesačne. Práce zahrňujú odozvu a pomoc pri incidentoch a výpadkoch. V rámci správy robíme aj údržbu a upgrady softvérových komponentov súvisiacich so stabilným a bezpečným chodom vašich aplikácií. V rámci dodatočných inštalačných prác vám vieme za príplatok pomôcť s ladenín výkonu aplikácií, inštalovať dodatočné komponenty, navrhovať a zrealizovať konkrétne softvérové architektúry, či nastavenia. Na zákazníkovi typicky ostáva len správa samotnej webovskej zákazníckej aplikácie.

 

   ZÁLOHOVANIE


Doplnková príplatková služba zálohovania dát prebieha každý deň v nočných, resp. skorých ranných hodinách. Zálohovať vieme buď celý obsah disku, prípadne len samotnú databázu alebo konkrétne priečinky, ktorá nám upresníte.