Inštalácia Memcache na virtuálny server

 

Memcache je vysoko výkonný systém na ukladanie objektov do pamäte, vyvíjaný najmä pre zvýšenie škáľovateľnosti dynamických webových aplikácii so zámerom znížiť záťaž na databázu a súborový systém. Jeho výkon sa najlepšie prejavuje pri veľkých počtoch súbežných načítani objektu vďaka flexibilnému systému prístupu k pamäti .

 

Vo väčšine prípadov sú prístupy k disku najčastejšim miestom, kde dochádza k spomaleniu aplikácie najmä pokiaľ sa jedná o aplikáciu náročnejšiu na SQL databázu.

 

Po dokončeni krokov v návode bude na Vašom servery ukladané sessions do memcache a memcache backend bude dostupný pre cachovanie v rámci Vašej aplikácie.

 

Návod na inštaláciu Memcache na virtuálny server


Tip: Pred použitím návodu odporúčame znalosť a základný prehľad o inštalácií balíkov na server a upravovanie konfigurácie cez konzolu.

 

1. Inštalácia balíčkov pre Memcache

- Pre operačný systém Ubuntu a Debian sú balíčky v repozitároch a je ich možné nainštalovať pomocou 

 

apt-­get install memcached php5­-memcached

 

- Pre ostatné operačné systémy využite ich balíčkovací systém (yum , emerge.. )

 

2. Po jeho inštalácii je možné memcache riadiť pomocou:

 

 service memcache {start,stop, restart,status}

 

Konfigurácia memcache servera je umiestnená v /etc/memcached.conf , môžete ju upraviť

 

pomocou editora nano alebo vim

 

 nano /etc/memcached.conf

 

3. Základné parametre, ktoré Vás zaujímajú

 

-m 64 Koľko megabajtov pamäte môže memcache maximálne použiť.

 

-l 127.0.0.1 IP adresa pre pristup, pokial je 127.0.0.1 , pristup je možný iba zo servera.

 

(pomocou skratky ctrl+ o súbor uložíte , ctrl­+ x editor nano ukončí)

 

 

Pre použitie memcached v PHP slúži extension memcached . V rámci Ubuntu, Debian je v samostatnom balíčku

 

 apt­-get install php5­memcache

 

Aby sa ukladali pre celý server sessions do memcache, nastavíme memcache ako štandardný session handler. Docielime to úpravou nastaveni v php.ini

 

 nano /etc/apache2/php5/php.ini

 

Požadované nastavenia sú v sekcií [Session] , nájdeme ju cez ctrl+w a upravíme riadky

 

 session.save_handler = files zamenime za session.save_handler = memcached

 

 session.save_path = “127.0.0.1:11211”

 

Ďalej môže byť potrebné nastaviť miesto pre ukladanie sessions aj v rámci Vašej aplikácie. Konzultujte nastavenie s dokumentáciou, pripadne priamo s dodávateľom aplikácie.

 

Úložisko pre sessions je možné upravovať aj špecificky pre adresár či web úpravou súboru .htaccess v koreňovom priečinku webu, štandartne 

 

 /data/web/domena.tld/.htaccess 

 

Direktívy su rovnaké ako v php.ini