Vytváranie subdomén

 

Subdoména


Subdomény sú domény tretej úrovne, napr. blog v URL blog.websupport.sk. Ich využívanie a vytváranie je plne v réžii majiteľa domény (druhej úrovne).

Na serveroch spoločnosti WebSupport subdomény reprezentujú jednotlivé podpriečinky v priečinku sub. Na vytvorenie subdomény teda stačí vytvoriť priečinok. Po vytvorení ho môžete okamžite využívať - napr. nahrať doňho webstránku. Pre zrušenie subdomény stačí vybraný priečinok zmazať.

Aby bola subdoména dostupná pre návštevníkov, musí obsahovať súbor index (index.html, index.php, apod.). Pri volaní adresy bez obsahu (prázdneho podpriečinka) vráti prehliadač z bezpečnostných dôvodov chybu 403: Forbidden (Prístup zamietnutý).

 

Ako si vytvorím subdoménu


Na vytvorenie subdomény stačí pridať nový podpriečinok do priečinka sub . Prípadne stačí postupovať podľa návodu na vytvorenie nového FTP účtu ktorý umožnuje vytvorenie podadresára spolu s FTP prístupom


Ak by ste pre subdoménu potrebovali nastaviť napr. PHP verziu, je možné postupovať nasledovne:


1. V zozname služieb kliknite na doménu, následne vľavo sekcia WEB. Prejdite do sekcie Web -> Web nastavenia -> Služby.

2. Cez tlačidlo Pridať novú službu sa dostanete k editoru služby.

 

3. Po úprave PHP verzie, nastavení cacheovania a uložení sa služba zobrazí v zozname služieb.