Aktivácia SSL certifikátu

 

A/ Typ certifikátu


  • Vami ručne pridaný certifikát - ak si zakúpite certifikát inde, stále ho môžete nainštalovať na náš hosting zadaním privátneho kľúča, certifikátu a chain
  • Zakúpený na websupport.sk
    • overený a nainštalovaný automaticky po kúpe, ak máte hosting na našich serveroch a NS záznamy domény smerujú na nás
    • ak NS záznamy Vašej domény nesmerujú na nás, budete musieť potvrdiť správu zaslanú na Váš kontaktný e-mail po úhrade. Potom bude certifikát automaticky nainštalovaný na hosting na našich serveroch alebo Vám poskytneme privátny kľúč, certifikát a chain informáciu, pre inštaláciu inde.
  • Let's Encrypt - základné, bezplatné SSL, aktivované na 1 klik ak máte hosting na našich serveroch a A záznam domény/subdomény na ne správne smeruje

 

 

Vami zakúpený SSL certifikát u inej spoločnosti si môžete bez problémov pridať cez náš Webadmin

 

1. Prihláste sa do WebAdminu.

2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu.

3. Kliknite na spravovat FTP

4. V ľavom menu pod sekciou WEB si vyberte možnosť SSL certifikáty.

5. Kliknite na možnosť Pridať nový SSL certifikát.

6. Vložte údaje o certifikáte poskytnuté certifikačnou autoritou a následne bude certifikát inštalovaný na váš hosting.

 

 

 

 

B/ Privátny kľúč


Toto je Váš privátny kľúč používaný pre šifrovanie obsahu. Môžete ho získať pri generovaní spolu s .csr súboru, ktorý môže byť niekedy vyžadovaný pri žiadosti o vystavenie SSL certifikátu. Druhá možnosť je, že Vám bude vygenerovaný a poskytnutý ako .key súbor spolu s certifikátom a chain informáciou. Privátny kľúč si bezpečne uložte.

 

C/ Certifikát


Obsahuje informácie o Vás, Vašej doméne, Vašom podnikaní a tiež verejný kľúč na dešifrovanie správ zašifrovaných Vašim privátnym kľúčom. Certifikát dostanete od Vašej certifikačnej autority alebo jej predajcu väčšinou v podobe .crt súboru. Ak autorita nepreferuje štandardizovaný PEM formát, môžete certifikát získať aj v .p7b, .der,... súbore. Tie je potrebné konvertovať do .crt pre použitie na našich serveroch.

 

D/ Certificate chain


Každý prehliadač má v sebe uložené údaje tzv. koreňových autorít. Vy si však môžete kúpiť certifikát aj u tzv. pod-autority, ktorá je prehliadačom na prvý pohľad neznáma. Vtedy je potrebné spolu s certifikátom uvádzať aj cestu od Vašej autority až k jej koreňovej autorite. Táto informácia sa nazýva chain a poskytne Vám ju Váš vydavateľ SSL.

 

E/ Certifikát použiť pre adresy


Do tohto poľa vložíte názov domeny alebo subdomény, pre ktorú chcete SSL certifikát pridať.

 

 

 

Všetky certifikáty nájdete v zozname certifikatov, kde je možné aktivovať, resp. Deaktivovať vybraný SSL certifikát.

 

Presmerovanie na https


Po inštalácii certifikátu, je potrebné presmerovať web na https protokol pre jeho využitie. Môžete postupovať podľa nášho návodu.

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: