Emailové aliasy a presmerovania

Emailový alias


Označenie pre emailovú schránku, ktorá je presmerovaná na inú schránku.

 

Emailové presmerovanie


Umožňuje presmerovať počiatočnú emailovú adresu domény, na ľubovoľnú cieľu adresu.

 

Táto stránka po vyplnení dvoch povinných polí, ponúka možnosť presmerovať emailovú schránku pre doménu na jednu alebo viacero cieľových emailových adriesSchránka, ktorá sa má presmerovať musí skutočne existovať.

V prípade, ak nejaký emailový alias alebo presmerovanie už existuje, môžete ho upraviť alebo vymazať. Ak neexistuje, môžete ho vytvoriť.

Netestujte správnosť presmerovania odoslaním emailu z Gmail adresy, ktorá je zároveň cieľovou adresou. Nebude to fungovať, keďže Gmail blokuje takéto podozrivé  emaily.

Tieto nastavenia sú dostupné po prihlásení na stránke admin.websupport.skpostup je nasledovný:

1. Prihláste sa na admin.websupport.sk 

2. V službách vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu.

3. V ľavom menu vyberte položku E-MAILY -> ALIASY A PRESMEROVANIA

4.1 Ak pre doménu neexistuje alias alebo presmerovanie, nájdete tu iba možnosť Vytvoriť nový alias/presmerovanie.

4.2. V prípade, ak je pre doménu vytvorený aspoň jeden alias alebo presmerovanie sú dostupné možnosti, Vytvoriť nový alias/presmerovanie,  Upraviť a Vymazať.

 

4.A VYTVORIŤ NOVÝ ALIAS/PRESMEROVANIE


Na tejto stránke nájdete možnosť pridať emailový alias alebo presmerovanieStačí vyplniť 2 povinné polia, Počiatočná a Cieľová adresa.

Počiatočná adresa – označuje počiatočný email pre presmerovanie alebo alis, nebude obsahovať žiadne emaily, všetko bude presmerované na cieľovú adresu

Cieľová adresa – označuje emaily alebo emaily kam bude presmerovaná počiatočná adresa, stačí po kliknutí vybrať jednu adresu zo zoznamu alebo napísať novú adresu a potvrdiť ju klávesou ENTER

Poznámka – túto voliteľnú možnosť, môžete využiť v prípade ak potrebujete odlíšiť emailový alias alebo presmerovanie, bude k dispozícií iba v rámci webadmin rozhrania

 

4.B UPRAVIŤ


Táto možnosť dovoľuje upraviť, vytvorený emailový alias alebo presmerovanie. Je rovnaká ako časť 5.A, Vytvoriť nový alias/presmerovanie.

 

 

4.C VYMAZAŤ


Po kliknutí na Vymazať sa zobrazí výstraha s možnosťou Zrušiť alebo Potvrdiť( vymazanie emailového aliasu alebo presmerovania).

Po potvrdení vymazania, emaily zaslané na túto adresu sa budú vracať odosielateľovi ako nedoručiteľné.