Kontrola a úprava údajov držiteľa domény

Kontrola a úprava údajov držiteľa doményKontrolu údajov

držiteľa domény je možné realizovať v administrácii, na https://admin.websupport.sk/. Ihneď po prihlásení sa ocitnete v prehľade služieb, informáciu o držiteľovi domény získate kliknutím na doménu - Držiteľ domény.


Po kliknutí na tlačidlo Upraviť máte zároveň možnosť nastaviť doméne iný doménový profil alebo vytvorit novy a zahájiť tým zmenu držiteľa domény.
 

 

Úpravu údajov

držiteľa domény je možné taktiež vykonať vždy priamo v administrácii, a to nasledovne:

1. Na https://admin.websupport.sk/ sa prosím prihláste svojimi prihlasovacími údajmi.

2. V hlavnom menu prejdite do sekcie nastavenia.

3. V sekcii nastavenia nájdite prosím v menu na ľavej strane obrazovky položku "Doménové profily"

4. V zozname doménových profilov je možné vybrať ten, ktorý si prajete upraviť. Do editácie sa prepnete tlačidlom "Upraviť"

5. takto potom vyzerá formulár pre editáciu údajov o držiteľovi domén. Zmena sa prejaví na všetkých doménach priradených editovanému doménovému profilu

 

Upozornenie: zmeny niektorých údajov, napr. ICO, dátumu narodenia, prípadne zmeny FO na PO a naopak vyžadujú formálnu zmenu držiteľa, čiže vytvorenie nového doménového profilu a zahájenie zmeny cez "Administráciu" doménového profilu (obr. v bode č. 4)