Viacjazyčná stránka

Viacjazyčná stránka

Základné nastavenia a prehľad jazykov. V editore služby v podsekcií na správu stránok môžeme vidieť tlačidlo na správu jazykov a rovnako aj voľbu samotného jazyka, ktorý spravujeme.

Každá jazyková mutácia sa spravuje samostatne, môže mať vlastné podstránky aj vlastné widgety, teda funkcionality. Štýl stránky ako farby, písmo,... je pre všetky jazyky rovnaký.


Pridávanie nových jazykov

Pridávanie jazykov je spracovaná v tomto návode: https://www.websupport.sk/support/index.php?type=page&urlcode=546696&title=Prid%C3%A1vanie-jazykov-a-klonovanie-str%C3%A1nok

Odstránenie jazykov

Odstránenie jazykov je spracované v tomto návode: https://www.websupport.sk/support/index.php?type=page&urlcode=539370&title=Odstr%C3%A1nenie-jazyka