Zálohovanie virtuálneho servera

 

Služba zálohovanie pri virtuálnom serveri vám umožní držať Vaše dáta staré 14 dní. Zálohujeme vždy raz denne, prevažne počas nočných hodín, aby sme zbytočne nezaťažovali prenos dát.  

 

Vaše zálohy si viete aj svojpomocne obnoviť. Pripravili sme preto 2 prehľadné manuály:

 

1. Obnova webu zo záloh na virtuálnom serveri

2. Prístup ku zálohám na virtuálnom serveri

 

Zálohovanie si môžete objednať ako doplnkovú službu k virtuálnemu serveru.