Prispôsobenie WebAdmina

Každý zákazník WebSupportu si môže WebAdmin do istej miery upraviť podľa seba. Táto možnosť bude zrejme najviac zaujímať užívateľov, ktorí objednávajú hosting pre svojich klientov.

Kustomizácia zahŕňa

  • výmenu loga na prihlasovacom formulári
  • úpravu úvodnej obrazovky (dashoboard)
  • úpravu údajov v päte WebAdmina
Tip

Do WebAdmina sa vždy pristupuje cez protokol HTTPS, je preto potrebné, aby ste mali na Vašej doméne nainštalovaný SSL certifikát, inak sa pri pokuse o prístup na stránke zobrazí bezpečnostné upozornenie. Ak SSL cetifikát nemáte, môžete si jednoducho vytvoriť bezplatný SSL certifikát Let’s Encrypt priamo v prostredí Webadmina, stačí postupovať podľa návodu.


1. Prihláste sa do WebAdmina – cez URL admin.vašadoména.sk (čiže nie admin.websupport.sk).

2. Prepnite sa na záložku Settings (Nastavenia).

3. V bočnom menu kliknite na WebAdmin Settings (Nastavenie WebAdmina).

4. Urobte požadované zmeny (nahrajte nové logo, vymeňte informácie v päte, zmeňte HTML v Dashboarde).

5. Dokončite kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť).

Technické požiadavky

Logo musí byť vo formáte PNG s veľkosťou 370 × 135 px.

Dashboard a Footer môže obsahovať ľubovoľné HTML, príp. JavaScript. Pamätajte však, že do hlavičky dokumentu nemôžete vstupovať, takže dodatočné vkladanie css súborov, alebo externých knižníc typu jQuery, nepripadá do úvahy.

Aktualizované 13. januára 2019

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu