Inštalácia Redmine na Debian 7

Obsah článku
Návod pre pokročilých užívateľov

How-to ako rozbehať Redmine na Debiane je na internete mnoho, máloktorý je ale komplexný a zbehne ako má, hlavne ak ide o poslednú verziu Redmine (2.6).


Čo je to Redmine ?

Redmine je otvorený softvér pre riadenie projektov. Vďaka pluginom je z neho možné spraviť aj takmer čokoľvek iné.

Návod je robený pre nasledovný setup:

  • Debian 7
  • Nginx
  • MariaDB/MySQL

Predpokladáme, že web servera a databáza je už na sytéme nainštalovaná, takže to nebudeme nejako extra rozpitvávať.

1. Aktualizácia repozitárov a inštalácia nevyhnutných balíčkov

aptitude update apt-get install thin ruby rake rubygems libopenssl-ruby libmysql-ruby librmagick-ruby ruby-dev libmysqlclient-dev libmagick-dev curl libmagickwand-dev imagemagick

2. Stiahnutie a rozbalenie Redmine

cd /tmp wget http://www.redmine.org/releases/redmine-2.6.0.zip unzip redmine-2.6.0.zip mkdir -p /data/web/example.com/ mv redmine-2.6.0/* /data/web/example.com/

3. Konfigurácia MariaDB

cd /data/web/example.com/ cp config/database.yml.example config/database.yml nano config/database.yml

4. Inštalácia GEM-ov

gem install sass gem install compass gem install rmagick gem install bundler bundle install –without development test postgresql sqlite rake generate_secret_token rake db:migrate RAILS_ENV=“production“

5. Vytvorenie užívateľa a skupiny redmine

useradd redmine id redmine chown -R redmine:redmine /data/web/example.com/

6. Konfiguarácia Thin

ln -s /etc/thin1.9.1 /etc/thin mkdir /var/log/thin chmod 755 /var/log/thin mkdir /var/run/thin chown -R redmine:redmine /var/run/thin cd /etc/thin nano redmine.yml

7. Samotný konfig pre redmine.yml môže vyzerať napríklad takto:

chdir: /data/web/example.com environment: production timeout: 30 log: /var/log/thin/redmine.log pid: /var/run/thin/redmine.pid max_conns: 1024 max_persistent_conns: 512 require: [] wait: 30 socket: /var/run/thin/redmine.sock daemonize: true user: redmine group: redmine servers: 1 prefix: /

8. Teraz je možné naštartovať Thin a preveriť či je všetko OK

/etc/init.d/thin start tail -f /var/log/thin/redmine.0.log

9. Konfigurácia hostu pre Nginx môže vyzerať nejako takto

. . . listen 80; root /data/web/example.com; server_name example.com; . . . client_max_body_size 100M; location / { proxy_set_header X-Reak-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Host $http_host; proxy_redirect off; if (-f $request_filename/index.html) { rewrite (.*) $1/index.html break; } if (-f $request_filename.html) { rewrite (.*) $1.html break; } if (!-f $request_filename) { proxy_pass http://unix:/var/run/thin/redmine.0.sock; break; } } . . .

Technické návody vznikajú v spolupráci s komunitou. Návod ako inštalovať Redmine na Debian 7 nám autorsky poskytol užívateľ alian.info.

Aktualizované 16. júla 2020

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu