DynDNS

Dynamické DNS umožňuje používateľom, ktorí majú dynamickú DNS adresu (IP adresa, ktorá sa mení v pravidelných intervaloch), automaticky udržiavať DNS záznamy aktualizované so správnou IP adresou. Týmto spôsobom môžete pomocou Vašej domény pristupovať k serveru s meniacou sa IP adresou.

DynDNS funguje aj pri subdoménach, ale jeho aktiváciou sa automaticky nevytvárajú DNS záznamy, pričom upravuje iba existujúce. Ak by ste chceli použiť Dynamické DNS napríklad pri subdoméne sub.domena.sk, je najprv potrebné manuálne vytvoriť DNS A záznam pre túto subdoménu s IP adresou, ktorú máte zadanú aj pri ostatných záznamoch. V opačnom prípade by ste dostávali chybovú hlášku.

Aktivácia DynDNS

Začnite prihlásením sa do vášho účtu na https://admin.websupport.sk. Vpravo hore kliknite na Vaše používateľské meno -> Zabezpečenie a prihlásenie.

Následne prejdite na API autentifikácia a kliknite na Vygenerovať nový API prístup.

Zvoľte si DynDNS a kliknite na vygenerovať nový API prístup.

Následne uvidíte vygenerovaný kľúč, ktorý bude aktívny. Identifikátor a Tajný kľúč bude slúžiť ako prístupové údaje k službe poskytovateľa.

Pripojenie

Aktualizáciu DNS záznamov môžete vykonávať pomocou aplikácií, ktoré podporujú protokol DynDNS, alebo napríklad pomocou curl volania.

ddclient

Po vytvorení API prístupu môžete využiť akúkoľvek aplikáciu, ktorá podporuje DynDNS2, napríklad DDClient, ktorý je najpoužívanejší pre Linux. Inštaláciu môžete vykonať spustením príkazu: sudo apt install ddclient

Aplikáciu môžete nakonfigurovať pomocou nasledovných obrázkov:

Pri konfigurácií použite tieto nastavenia:

Dynamic DNS service provider: Other

Dynamic DNS update protocol: dyndns2

Username: Identifikátor, ktorý ste si vygenerovali

Password: Tajný kľúč, ktorý ste si vygenerovali

IP address discovery method: Web-based IP discovery service

Alternatívne pridajte nasledujúci kód do súboru /etc/ddclient.conf

# Configuration file for ddclient

# Web je použitý pre zistenie súčasnej IP adresy
use=web

# Nastavenie šifrovaného pripojenia
ssl=yes

# Konfigurácia servera pre Websupport
protocol=dyndns2
server=dyndns.websupport.sk

# Vaše DynDNS prihlasovacie údaje - identifikátor a tajný kľúč
login=IDENTIFIKATOR
password=TAJNYKLIC

# Doména/y k aktualizácií
prikladdomeny.cz

curl dopyt

Aktualizáciu DNS záznamov je možné vykonať aj pomocou curl volania. Volanie môže vyzerať napríklad takto:

curl -u IDENTIFIKATOR:TAJNYKOD "https://dyndns.websupport.sk/nic/update?hostname=DOMENA.TLD&myip=IPADRESA"
Aktualizované 30. januára 2024

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu