WebSupport blog

Ako sme postavili nový WebSupport za 3 hodiny

V piatok 20. septembra sme boli svedkami zaujímavej udalosti, kedy sme sa snažili o vygenerovanie celej novej infraštruktúry, pomocou nástrojov konfiguračného manažmentu na novom hárdveri.

Za normálnych okolnosti by sme čerstvo rozbalené servery osadili do racku v datacentre, prepojili a začali inštalovať ručne, jeden za druhým. To je tá jednoduchšia časť.

Potom by nasledovala konfigurácia Openstacku a na ňom vytvorenie virtuálnych serverov.

Virtuálne servery by boli nagenerované z templátov (vzorov), ktoré by sme naklonovali a nimi vygenerovali ďalšie virtuálne servery, (napr. web, db servery a pod). Servery by sa pridali do monitoringu a do skriptov na zálohovanie.

Táto časť by zabrala niekoľko týždňov, či mesiacov.

Pokiaľ by sme potrebovali nasadiť ďalší server, či už virtuálny alebo fyzický, museli by sme zopakovať viacero úkonov (pravdepodobne z veľkej časti ručne, pretože by sme nemali na to vytvorené mechanizmy).

Tento prístup má problém v tom, že všetky skúsenosti a znalosti, ktoré by sme počas tohto procesu nazbierali, by sme mali v hlavách, resp. maximálne v dokumentácií. Robiť to pomocou konfiguračného manažmentu, nám umožňuje efektívnejšie zaznamenať tieto nadobudnuté skúsenosti formou kódu, ktorý je zároveň aj dokumentáciou.

Čo obnáša vygenerovanie spomínanej infraštruktúry? Ide o:

1.

Inštalácia nového servera zbehla v priemere za 180 – 300 sekúnd. Do 15 minút sme mali preinštalovaných všetkých 9 serverov so základnou inštaláciou Ubuntu 12.04 pomocou projektu FAI (fai-project.org). Servery sa inštalovali cez sieť, takže stačilo ich len nastaviť tak, aby bootovali zo siete.

Inštalácia zo siete predstavuje samostatnú VLAN sieť, na ktorom bežia dhcpd, tftp, dns, ntp a nfs služby, ktorých konfigurácia je taktiež pod správou konfiguračného manažmentu. Stačí pridať tento nový server do konfigurácie a o chvíľu sú vygenerované všetky potrebné konfigurácie pre jednotlivé služby.

2.

Táto časť trvala približne hodinu, počas ktorej sa konfigurovala sieť, vytvorenie blokových zariadení pre virtuálne servery, importoval sa základný obraz Ubuntu 12.04, z ktorého sa inštalovali neskôr ďalšie virtuálne servery.

3.

Po detekcii úspešnej inštalácie Openstacku – sa compute uzly začali zobrazovať na manažment uzle, čo znamenalo umožniť spúštať jednotlivé virtuálne servery.

V kóde nemáme definované zoznamy serverov ako napr. apache24-php53-1, apache24-php53-2, ale je definovaný typ a počet virtuálnych serverov. Zvýšenie počtu daného typu predstavuje inkrementovanie tejto hodnoty o potrebný počet, čo systém zdeteguje a vytvorí nové inštancie (virtuálne servery).

Virtuálny server sa po svojom štarte začal konfigurovať presne na rolu, na ktorú bol určený. Konfigurovali sa webservery, databázove servery, loadbalancery a pod., v závislosti od jeho mena (máme konzistentnú mennú schému pre servery).

Inštalácia prebiehala, inštalovaním formou balíčkov .deb z nášho repozitára ubuntu balíčkov. Príprava balíčkov so všetkými našimi úpravami (patchmi do rôznych projektov), trvala vyše mesiaca. To je výrazná zmena oproti minulosti, kedy sa nanovo kompilovali ako napr. Apache, pri každom deploymente webservera.

4.


Kedže sa o celú konfiguráciu stará CFEngine3 a FAI, má celý systém prirodzenú snahu konvergovať do predpísanej konfigurácie a tou je infraštruktúra pre zdieľaný hosting. Prázdne servery boli pre CFEngine3 iba jeden z mnohých stavov, ktorý sa snažil opraviť.

Ak by sa teda stalo náhodou to, že sa servery odchýlia od predpísanej konfigurácie, (napr. sa kompletne premažú) systém sa ich bude snažiť vrátiť do pôvodného stavu. V tomto prípade to znamená, že ich znova nainštaluje a nakonfiguruje úplne automaticky.

Táto konvergencia je aplikovaná naprieč celou infraštruktúrou, a týka sa aj vyšších vrstiev (virtuálne servery, aplikačné servery). Ak napríklad virtuálny server, ktorý má na starosti PHP 5.5 z nejakého dôvodu nebeží, systém sa postará o jeho spustenie a konfiguráciu. Ak na tomto serveri nebeží napríklad Apache webserver, systém ho naštartuje.

Taktiež to znamená, že sme schopní zobrať program, ktorí sme pre CFEngine3 vytvorili a zreprodukovať rovnakú infraštruktúru aj na inom hárdveri. Plánujeme takto napríklad využiť časť starej infraštruktúry na Openstack, určený na vývoj a testovanie.

Ďalším z dôsledkov je aj to, že pre administrátorov už nemá zmysel chodiť po serveroch a ručne vykonávať zmeny, pretože tie sa dostanú vždy do pôvodného stavu. Dokonca predpokladáme, že vôbec nebude nutné časom chodiť na produkčné servery. Čím výrazne eliminujeme ľudský faktor.

Kedže však zmeny robiť treba, museli sme sa zamerať na manažmenť zmien a ako zmeny nasadzovať do produkcie. Kedže celý kód je manažovaný cez GIT (systém na správu zdrojových kódov) je v ňom automaticky zahrnutá aj dokumentácia zmien. Na samotný change management a QA sa určite zameráme v niektorom budúcom článku.

Uzavreli sme teda jednu z ďalších dôležitých kapitol tohto projektu. Postavili sme pevné základy, na ktorých môžeme stavať ďalej, a preto sa pomaličky začíname pripravovať na migráciu všetkých naších služieb, o čom budete samozrejme vopred informovaní.

Zdroj fotografií: Twitter

Komentáre